Bioloģiskās lauksaimniecības sektora vadītājs,

vecākais eksperts

Dzintars Vīņauds
Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:         +371 29421585

E-pasts:    sertifikacija.bl@stc.lv

Galvenā eksperte

Vija Rāka
Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:         +371 27843534

E-pasts:     vija.raka@stc.lv

Vecākā eksperte

Anita Rābante
Tālrunis:   +371 64130021

Mob.:         +371 26192542

E-pasts:     anita.rabante@stc.lv

Vecākā eksperte

Lāsma Grīnberga
Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:         +371 26110124

E-pasts:     lasma.grinberga@stc.lv

Vecākā eksperte

Aija Kotāne
Tālrunis:   +371 64130017

Mob.:         +371 26524168

E-pasts:     aija.kotane@stc.lv

Bioloģiskās lauksaimniecības vecākā eksperte

Inese Kirilova

Tālrunis: +371 64130020

e-pasts: inese.kirilova@stc.lv

Galvenā eksperte

Daiga Tukiša
Tālrunis:   +371 64130020

Mob.:         +371 29220628

E-pasts:    parstrade.bl@stc.lv

Galvenā eksperte

Santa Rīdere
Tālrunis:   +371 64130021

Mob.:         +371 26192542

E-pasts:     santa.ridere@stc.lv

Vecākā eksperte

Inga Skrinda
Tālrunis:   +371 64130021

Mob.:         +371 27031321

E-pasts:     inga.skrinda@stc.lv

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004