BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU SERTIFICĒŠANA

Bioloģiskā lauksaimniecība ir vienota lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas sistēma, kas nodrošina optimālu savstarpēji saistītu ekosistēmas elementu-augsnes, augu, dzīvnieku un cilvēku veselīgu un auglīgu pastāvēšanu.

 

Ražošanas paņēmieni balstās uz ilgtspējīgas ekosistēmas uzturēšanu, veidojot maksimāli noslēgtu ražošanas ciklu, pilnībā izslēdzot sintētiski ražotu minerālmēslu  un pesticīdu izmantošanu, līdz minimumam samazinot vides piesārņošanas iespējas. Bioloģiskās lauksaimniecības rezultāts ir ne tikai veselīga pārtika, bet arī ilgtspējīga dabiska vide, kas nodrošina augstu dzīves kvalitāti ne tikai cilvēkiem, bet arī augiem un dzīvniekiem.

 

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PRIEKŠROCĪBAS

 

Bioloģiskās lauksaimniecības nozare attīstās. Kopējās pozitīvās tendences bioloģiskājā lauksaimniecībā ir arvien augošais patērētāju pieprasījums, kas sniedz lauksaimniekiem daudz jaunas iespējas. Bioloģiskās ražošanas rezultātā ražotāji saņem bioloģikso sertifikātu un iegūst tiesības tirgot savu produktu ar marķējumu "bioloģisks". Rezultātā tirgū nonāk veselīgs un dabisks produkts, palielinot ražotāju konkurētspēju. Tirgus cena bioloģiskajiem produktiem ir augstāka, jo paterētājs ir gatavs maksāt vairāk par kvalitatīvu pārtiku, dzīvnieku labturību un vides aizsardzību. Par bioloģiski ražotu produktu ir iespēja saņemt ikgadēju valsts atbalstu. 

 

JOMAS, KURĀS VEICAM BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANU

 

Bioloģisko produktu ražošana un marķēšana ir pakļauta sertifikācijas procesam. Sertifikācijas un testēšanas centrs novērtē uzņēmuma atbilstību:

  • augkopībā

  • lopkopībā

  • biškopībā

  • akvakultūras dzīvnieku audzēšanā

  • savvaļas dzīvnieku audzēšanā

  • gliemežu audzēšanā

  • slieku audzēšanā

  • produktu pārstrādē

  • mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošanā

  • bioloģisko lauksaimniecības produktu imports no trešām valstīm

 

Lai kļūtu par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju jāiesniedz pieteikums SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrā".

Ražošanas uzņēmumiem līdz kārtējā gada 1.aprīlim, pārstrādes uzņēmumiem visu gadu! 

IESNIEGUMI: 
1)  Ražošanas uzņēmumiem;

2) Pārstrādes, tirdzniecības, fasēšanas, savākšanas, transportēšanas un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem;

3)  Mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošanas uzņēmumiem;

4)  Iesniegums sertifikācijai.

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004