DOKUMENTI BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM:

ANN-F-BL-002 Iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā

ANN-F-BL-003.1.1.2 Uzņēmuma apraksts-vispārīgā informācija par uzņēmumu

ANN-F-BL-003.1.3. Uzņēmuma apraksts - augu sekas vai augu maiņas un mēslošanas plāns

ANN-F-BL-003.1.4. Uzņēmuma apraksts - lauksaimniecības dzīvnieki

ANN-F-BL-003.1.5. Uzņēmuma apraksts - biškopība

ANN-F-BL-003.1.6. Uzņēmuma darbības apraksts pārstrādes, fasēšanas, uzglabāšanas un tirdzniecības  uzņēmumiem

ANN-F-BL-003.1.7.Uzņēmuma darbības apraksts bio;oģisko produktu importam no trešām valstīm

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004