DOKUMENTI BIOLOĢISKĀS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMIEM:

UZŅĒMUMA APRAKSTS

RAŽOŠANAS PLĀNS

Augkopības jomas uzņēmumiem:

Lopkopības jomas uzņēmumiem:

Biškopības jomas uzņēmumiem

  • (Aizpilda, ja plāno veikt primāro produktu fasēšanu, marķēšanu)

(Aizpilda, ja ir dalītā ražošana).

(Aizpilda, ja sertificē savvaļas augu vai sēņu ievākšanu) (ANN-F-BL-003-2.12.)
 

Gliemežu un slieku audzēšanas apraksts;

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004