INFORMĀCIJA EKONOMIKAS DALĪBNIEKIEM

Informācija tirgus dalībniekiem, citām sertifikācijas institūcijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.167/2013 (2013. gada 5. februāris) “Par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību”.

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004