STC laboratorijas testēšanas sektora vadītājs, inženieris
KASPARS BALODIS   

Tālrunis:   +371 64130014

Mob.:         +371 29449912

E-pasts:    kaspars.balodis@stc.lv   

    

STC laboratorijas testēšanas sektora tehniskais vadītājs, inženieris ALEKSANDRS PONOMARJOVS
Tālrunis:   +371 64130014

Mob.:         +371 29192381

E-pasts:    aleksandrs.ponomarjovs@stc.lv 

 

STC laboratorijas testēšanas inženiere
VINETA ČILIPĀNE   

Tālrunis:   +371 64130014

Mob.:         +371 28308606

E-pasts:   vineta.cilipane@stc.lv   

 

STC laboratorijas testēšanas inženieris
JĀNIS MUSKA

Tālrunis:   +371 64130014

Mob.          +371 28308606

E-pasts:    janis.muska@stc.lv

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004