PĀRSKATS PAR BIOLOĢISKO LAUKSAIMNIECĪBU

Pārskata par bioloģisko lauksaimniecību iesniegšanas termiņš ir līdz katra gada 1. februārim, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 485 (26.05.2009)  16. punktu).

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004