SERTIFIKĀCIJAS SHĒMA

Uzsākt darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā var jebkura fiziska vai juridiska persona – operators, kura ražo, sagatavo vai importē bioloģiskās lauksaimniecības produktus.

Saistošie normatīvie akti:
 

  • MK noteikumi Nr. 1204 (20.10.2009.) "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību."

SERTIFIKĀCIJAS SHĒMAS DOKUMENTI

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004