SERTIFIKĀCIJA TREŠĀS VALSTĪS


Atbilstoši  Komisijas Regulai (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm IV Pielikumam "Līdzvērtības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles  organizāciju un kontroles iestāžu saraksts" VSIA "Sertifikācijas centram" ir piešķirti sekojoši kodi:
 

  • RU-BIO-173 - darbībai Krievijā (A; B; D; E; F)

  • UA-BIO-173 -darbībai Ukrainā (A; B; D; E; F)

  • BY-BIO-173 - darbībai Baltkrievijā (A)

  • UZ-BIO-173 - darbībai Uzbekistānā (A; B)

​​Darbības jomas:

A - Nepārstrādāti augu produkti

B - Dzīvi dzīvnieki vai nepārstrādāti dzīvnieku produkti

D - Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā

E - Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai lopbarībā

F - Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles procedūra un dokumentācija trešās valstīs

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004