Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā

sektora vadītājs, vecākais eksperts
DZINTARS VĪŅAUDS   

Tālrunis:     +371 64130016

Mob.:         +371 29421585

E-pasts:     dzintars.vinauds@stc.lv

                  sertifikacija.bl@stc.lv

Bioloģiskās lauksaimniecības trešo valstu

sektora vadītāja, vecākā eksperte - auditore 
IEVA LĀCE  

Mob.:      +371 22011496

E-pasts:   ieva.lace@stc.lv

Ražošana:

Galvenā eksperte
VIJA RĀKA   

Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:        +371 27843534

E-pasts:    vija.raka@stc.lv 

Vecākā eksperte
ANITA RĀBANTE

Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:        +371 25141467

E-pasts:    anita.rabante@stc.lv 

Vecākā eksperte
LĀSMA GRĪNBERGA   

Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:        +371 26110124

E-pasts:    lasma.grinberga@stc.lv
      

Vecākā eksperte
AIJA KOTĀNE   

Tālrunis:   +371 64130017

Mob.:        +371 26524168

E-pasts:    aija.kotane@stc.lv   

Galvenā eksperte
SANTA RĪDERE   

Mob.:        +371 26192542

E-pasts:    santa.ridere@stc.lv 

Vecākā eksperte

INGA SKRINDA

Mob.:        +371 27031321

E-pasts:    inga.skrinda@stc.lv    

Pārstrāde:

Galvenā eksperte
DAIGA TUKIŠA   

Tālrunis:   +371 64130020

Mob.:        +371 29220628

E-pasts:    parstrade.bl@stc.lv

 

Vecākā eksperte

INESE KIRILOVA

Tālrunis:  +371 64130020

e-pasts:   inese.kirilova@stc.lv