Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā sektora vadītājs, vecākais eksperts
DZINTARS VĪŅAUDS

Mob.:      +371 29421585

E-pasts:   dzintars.vinauds@stc.lv

              

Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā sektors

E-pasts: sertifikacija.bl@stc.lv

Ražošana:

Bioloģiskās lauksaimniecības TREŠO VALSTU

sektora vadītāja, vecākā eksperte - auditore 
IEVA LĀCE  

Mob.:      +371 22011496

E-pasts:   ieva.lace@stc.lv

Bioloģiskās lauksaimniecības Trešo valstu sektors​

E-pasts:    coi@stc.lv 

Galvenā eksperte
VIJA RĀKA   

Mob.:        +371 27843534

E-pasts:    vija.raka@stc.lv 

Vecākā eksperte
ANITA RĀBANTE

Mob.:        +371 25141467

E-pasts:    anita.rabante@stc.lv 

Vecākā eksperte
Līga Bērziņa-Namniece  

Mob.:        +371 26110124

E-pasts:    liga.berzina.namniece@stc.lv
     

Vecākā eksperte
AIJA KOTĀNE   

Mob.:        +371 26524168

E-pasts:    aija.kotane@stc.lv   

Pārstrāde:

Galvenā eksperte 
DAIGA TUKIŠA
Mob.: +371 29220628
E-pasts: parstrade.bl@stc.lv


Vecākā eksperte 
INESE KIRILOVA
Mob.: +371 29644064
E-pasts: inese.kirilova@stc.lv