BIOLOĢISKĀS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMU SERTIFIKĀCIJA

 

Sertifikācijas pakalpojumu cenrādis 2020. gadam ražošanas uzņēmumiem

SAGATAVOJAMIE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Lai uzsāktu darbību bioloģiskās ražošanas jomās, operators iesniedz Komisijas Regulas Nr.889/2008 63.pantā noteikto informāciju un iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā .

 • Iesniegums sertifikācijai

 • Deklarācija par uzņēmuma darbības uzsākšanu atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām (STC nosūta klientam pēc iesnieguma saņemšanas).

 • Līgums un vienošanās protokols (STC nosūta klientam pēc pieteikuma saņemšanas).

 • Informācija ar uzņēmuma rekvizītiem un atbildīgajām personām (Juridiskām personām –Lēmums no Uzņēmumu reģistra vai izdruka no LURSOFT datu bāzes; Fiziskām personām - nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no VID datu bāzes)

 • Zemes lietošanas tiesības apliecinoši dokumenti un zemes robežu plāni.

 • Uzņēmuma apraksts (uzsākot darbību) un Ražošanas plāns (katru gadu).

 • Platību maksājumu pieteikuma un bloku karšu kopijas ar iezīmētiem laukiem.

 • Ražošanas procesā izmantojamo ēku un laukumu shēmas, kurās norādīta to platība.

 • Uzņēmuma atrašanās vietas un piebraucamo ceļu shēma.

 • Ja uzņēmumam ir vairākas struktūrvienības, to izvietojuma shēma.

Lopkopības saimniecībām:

 • Dažādu sugu dzīvnieku un dzīvnieku grupu izvietojuma novietnē shēma.

 • Dravas atrašanās vietas apkārtnes karte 3 km rādiusā.

 • Dravas pārvietošanas plāns, ja notiek dravas pārvietošana.

Savvaļas augu ievākšanai:

PĀRBAUDES LAIKĀ UZRĀDĀMIE DOKUMENTI

 • Grāmatvedības dokumentus par iepriekšējo un pašreizējo gadu.

 • Sūdzību un priekšlikumu reģistrācijas žurnālu.

 • Lauku vēsturi, kur atspoguļoti visi veiktie pasākumi un uzrādīta iegūtā raža.

 • Iepirkto līdzekļu un saražotās produkcijas uzskaite.

Lopkopības saimniecībām papildus jāuzrāda:

 • Ganāmpulka dzīvnieku reģistrs.

 • Apzīmēšanas akti, pārvietošanas deklarācijas u.c.

 • Veterināro pasākumu reģistrs, paškontroles plāns (tīrīšanas un dezinfekcijas plāns, akti par veikto pasākumu u.c.).

Biškopības saimniecībām papildus jāuzrāda:

 • Dravā veikto darbību uzskaite (dravas žurnāls).

Primāro bioloģisko pārtikas produktu fasēšanas un realizācijas uzņēmumi iesniedz sekojošus dokumentus:

 • Izdruka no Pārtikas un veterinārā dienesta reģistra http://www.pvd.gov.lv/lat/uznemumi/

 • PVD izsniegtās olu vai svaigpiena realizācijas atļaujas kopijas.

 • Ražošanas procesa apraksts, paškontroles dokumentācija (ražošanas plāna 11.sadaļa), norādot:

 1. produktu sortiments;

 2. fasējuma veidi;

 3. iepakojuma materiāls un veidi;

 4. izmantoto telpu plāns;

 5. izmantoto iekārtu apraksts (t.sk. svari);

 6. veiktie laboratoriskie izmeklējumi;

 7. plānotās realizācijas vietas.

 • Produktu uzglabāšana, grauzēju apkarošana, tīrīšanas pasākumi.

 • Neatbilstoša produkta atsaukšanas procedūra.

 • Marķējuma paraugi.

Produktu pārstrāde (fasēšana, marķēšana, uzglabāšana, tirdzniecība) jāpiesaka un jāsertificē atsevišķi, iesniedzot papildus dokumentāciju – skatīt sadaļu Pārstrādes, tirdzniecības, fasēšanas, savākšanas, transportēšanas un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu sertifikācija.

Mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošana jāpiesaka un jāsertificē atsevišķi, iesniedzot papildus dokumentāciju – skatīt sadaļu Mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošanas uzņēmumu sertifikācija.

ATĻAUJAS ĪPAŠOS GADĪJUMOS

 • Operators iesniedz iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā īpašos gadījumos;

 • Sertifikācijas institūcija izvērtē pieteikumu atļaujas saņemšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr.889/2008);

 • Kritēriji, izvērtējot zemes gabalu pārveides perioda atzīšanu, pagarināšanu, saīsināšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr.889/2008).

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now