Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā

sektora vadītājs, vecākais eksperts

DZINTARS VĪŅAUDS
Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:        +371 29421585

E-pasts:    dzintars.vinauds@stc.lv

                 sertifikacija.bl@stc.lv

Ražošana:

Galvenā eksperte

VIJA RĀKA
Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:        +371 27843534

E-pasts:     vija.raka@stc.lv

Vecākā eksperte

ANITA RĀBANTE
Tālrunis:   +371 64130021

Mob.:        +371 25141467

E-pasts:     anita.rabante@stc.lv

Vecākā eksperte

LĀSMA GRĪNBERGA
Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:        +371 26110124

E-pasts:     lasma.grinberga@stc.lv

Vecākā eksperte

AIJA KOTĀNE
Tālrunis:   +371 64130017

Mob.:        +371 26524168

E-pasts:     aija.kotane@stc.lv

Bioloģiskās lauksaimniecības trešo valstu

sektora vadītāja, vecākā eksperte - auditore 

IEVA LĀCE

Mob.:        +371 22011496

E-pasts:    ieva.lace@stc.lv

Galvenā eksperte
SANTA RĪDERE   

Mob.:        +371 26192542

E-pasts:    santa.ridere@stc.lv 

Vecākā eksperte

INGA SKRINDA

Mob.:        +371 27031321

E-pasts:    inga.skrinda@stc.lv    

Pārstrāde:

Galvenā eksperte

DAIGA TUKIŠA
Tālrunis:   +371 64130020

Mob.:        +371 29220628

E-pasts:    parstrade.bl@stc.lv

Vecākā eksperte

INESE KIRILOVA

Tālrunis: +371 64130020

e-pasts: inese.kirilova@stc.lv