BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS SHĒMAS

PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMU DALĪBNIEKI 

1. Iesniegums.

Lai sāktu darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operators kontroles institūcijā rakstveidā iesniedz uz uzņēmuma darbību attiecināmo iesniegumu.

IESNIEGUMS SHĒMĀM

2. Maksājumu apliecinošs dokuments.
Operators, katru gadu (ne vēlāk kā līdz 1. septembrim) kontroles institūcijā iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kas apliecina, ka periodā no iepriekšējā gada 01.09. līdz kārtējā gada 31.08. bioloģiskās lauksaimniecības shēmas produkti ir realizēti naudas izteiksmē ne mazāk par:

210 euro:- bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu ražotājam, tostarp biškopības produktu ražotājam, kurš laiž tirgū fasētus un marķētus bioloģiskos produktus

1140 euro – bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – dienests) reģistrējis ražošanu mājas apstākļos un kuram bioloģiskās kontroles institūcija par to ir izsniegusi attiecīgu sertifikātu;

1420 euro – dienestā reģistrētam uzņēmumam, kurš nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību (izņemot biškopības produktu apstrādi vai pārstrādi un ražošanu mājas apstākļos) un kuram bioloģiskās kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi; 2135 euro – dienestā atzītam uzņēmumam, kurš nodarbojas ar bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi un kuram bioloģiskās kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi.

3. Citi apliecinājumi.

Bioloģiskās kontroles institūcija apliecina arī tāda operatora atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības shēmai, kurš ražo bioloģiskās lauksaimniecības primāros produktus un tos piegādā bioloģiskās lauksaimniecības apstrādes un pārstrādes uzņēmumam vai kooperatīvam.

4. Darbības pārtraukšana.

Pārtraucot darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operators par to rakstiski paziņo bioloģiskās kontroles institūcijai.