BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS SHĒMAS

Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, kā arī to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.461 (12.08.2014.)

Atgādinām, ka operators, katru gadu (ne vēlāk kā līdz 1. septembrim) kontroles institūcijā  iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kas apliecina, ka periodā no iepriekšējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. augustam bioloģiskās lauksaimniecības shēmas produkti ir realizēti naudas izteiksmē ne mazāk par:

210 euro:- bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu ražotājam, tostarp biškopības produktu ražotājam, kurš laiž tirgū fasētus un marķētus bioloģiskos produktus  

1140 euro – bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – dienests) reģistrējis ražošanu mājas apstākļos un kuram bioloģiskās kontroles institūcija par to ir izsniegusi attiecīgu sertifikātu;

1420 euro – dienestā reģistrētam uzņēmumam, kurš nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību (izņemot biškopības produktu apstrādi vai pārstrādi un ražošanu mājas apstākļos) un kuram bioloģiskās kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi;

2135 euro – dienestā atzītam uzņēmumam, kurš nodarbojas ar bioloģisko produktu apstrādi vai pārstrādi un kuram bioloģiskās kontroles institūcija ir sertificējusi bioloģiskās    lauksaimniecības produktu pārstrādi.

Ja operators nav iesniedzis  minētos dokumentus, bioloģiskās kontroles institūcija shēmas dalībnieku sarakstā izdara ierakstu par operatora darbības pārtraukšanu bioloģiskās lauksaimniecības shēmā un par to rakstiski paziņo operatoram.

 Pārtraucot darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operators par to rakstiski paziņo bioloģiskās kontroles institūcijai.

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām atbilst pārtikas produkts, kas ražots atbilstoši normatīvajiem aktiem bioloģiskās lauksaimniecības jomā un pēc marķēšanas ar bioloģiskās lauksaimniecības norādi ir laists tirgū.

 

Lai sāktu darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operators kontroles institūcijā rakstveidā iesniedz uz uzņēmuma darbību attiecināmo iesniegumu, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas produktu izejvielu piegādātāju sarakstu, maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kas apliecina, ka ir realizēti bioloģiskās lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā, Noteikumu noteiktajā kārtībā.

Bioloģiskās kontroles institūcija apliecina arī tāda operatora atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības shēmai, kurš ražo bioloģiskās lauksaimniecības primāros produktus un tos piegādā bioloģiskās lauksaimniecības apstrādes un pārstrādes uzņēmumam vai kooperatīvam.

Ja operators un shēmas produkti atbilst bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, kontroles institūcija piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu par operatora iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības shēmā.

Ja operators vai produkts neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, kontroles institūcija piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes pieņem lēmumu par operatora neiekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības shēmā un to paziņo operatoram. Operators uzņemas pildīt saistības atbilstoši Noteikumiem.

Pārtraucot darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operators par to rakstiski paziņo kontroles institūcijai.

Pārtikas kvalitātes shēmā iesaistīto uzņēmumu un produktu saraksts

(Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461)

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now