CENRĀDIS

Maksu par sertifikāciju lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumā nosaka sertificējamā platība. Maksājumu summā ietverti sertifikācijas izdevumi par pasta pakalpojumiem, sakariem, materiālu izmaksām klienta dokumentu paketes sagatavošanai un noformēšanai, ekspertu kārtējām un ārkārtas vizītēm, uzraudzību, kā arī citām izmaksām, kas nodrošina neatkarīgas sertifikācijas institūcijas pastāvēšanu, tās atzīšanas procedūras un to uzturēšanu.

Maksājuma pamatsumma par platību:

  • līdz 20 ha 145.20 EUR (ar PVN);

  • par katru nākošo ha 7.26 EUR.