DARBA VIDES MĒRIJUMI

Laboratorija ir akreditēta veikt sekojošus darba vides parametru mērijumus:

 

1. Putekļu daudzuma mērīšanu darba zonas gaisā, (mg/m3)

28.04.2009. MK noteikumi Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās"

 

2. Mikroklimata mērījumus (gaisa temperatūra 0C, relatīvais gaisa mitrums %, gaisa kustības ātrums m/s):

  • darba vietā

  • telpā

28.04.2009. MK noteikumi Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās"

 

3. Apgaismojuma mērījumus, (lx)

  • darba vietā

  • telpā

28.04.2009. MK noteikumi Nr. 359 "Darba aisardzības prasības darba vietās"

 

4. Vibrācijas mērījumus, (m/s2)

  • uz cilvēka roku pārvadītas vibrācijas mērīšana

  • uz cilvēka ķermeni pārvadītas vibrācijas mērīšana

13.04.2004. MK noteikumi Nr.284 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē" 

 

5. Trokšņa mērījumus, (dB)

  • darba vides troksnim

  • vides troksnim

04.02.2003. MK noteikumi Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba  vides trokšņa radīto risku”

07.01.2014. MK Noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”

Pēc pieteikuma saņemšanas, ar klientu tiek noslēgts līgums, kuram pievienota testēšanas programma un darba apmaksas kalkulācija. Klients testēšanas darbu apmaksā saskaņā ar kalkulāciju pēc veiktā darba apjoma un testēšanas rezultātus saņem testēšanas pārskata veidā.

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now