DARBA VIDES MĒRIJUMI

Laboratorija ir akreditēta veikt sekojošus darba vides parametru mērijumus:

 

1. Putekļu daudzuma mērīšanu darba zonas gaisā, (mg/m3)

28.04.2009. MK noteikumi Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās"

 

2. Mikroklimata mērījumus (gaisa temperatūra 0C, relatīvais gaisa mitrums %, gaisa kustības ātrums m/s):

  • darba vietā

  • telpā

28.04.2009. MK noteikumi Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās"

 

3. Apgaismojuma mērījumus, (lx)

  • darba vietā

  • telpā

28.04.2009. MK noteikumi Nr. 359 "Darba aisardzības prasības darba vietās"

 

4. Vibrācijas mērījumus, (m/s2)

  • uz cilvēka roku pārvadītas vibrācijas mērīšana

  • uz cilvēka ķermeni pārvadītas vibrācijas mērīšana

13.04.2004. MK noteikumi Nr.284 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē" 

 

5. Trokšņa mērījumus, (dB)

  • darba vides troksnim

  • vides troksnim

04.02.2003. MK noteikumi Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba  vides trokšņa radīto risku”

07.01.2014. MK Noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”

Pēc pieteikuma saņemšanas, ar klientu tiek noslēgts līgums, kuram pievienota testēšanas programma un darba apmaksas kalkulācija. Klients testēšanas darbu apmaksā saskaņā ar kalkulāciju pēc veiktā darba apjoma un testēšanas rezultātus saņem testēšanas pārskata veidā.