DOKUMENTI BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM:

ANN-F-BL-002 Iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā
Uzņēmuma apraksts
Uzņēmuma apraksta dokumentus iesniedz jauni operatori (uzsākot sertifikāciju), vai gadījumos, kad operators paplašina sertificējamo jomu. 

ANN-F-BL-003-1.2.1.  Kopsavilkums par apsaimniekotajām LIZ platībām

ANN-F-BL-003.1.1.2 Uzņēmuma apraksts-vispārīgā informācija par uzņēmumu
ANN-F-BL-003.1.3. Uzņēmuma apraksts - augu sekas vai augu maiņas un mēslošanas plāns
ANN-F-BL-003.1.4. Uzņēmuma apraksts - lauksaimniecības dzīvnieki
ANN-F-BL-003.1.5. Uzņēmuma apraksts - biškopība
ANN-F-BL-003.1.6. Uzņēmuma darbības apraksts pārstrādes, fasēšanas, uzglabāšanas un tirdzniecības  uzņēmumiem
ANN-F-BL-003.1.7.Uzņēmuma darbības apraksts bioloģisko produktu importam no trešām valstīm

Piesardzības pasākumu plāns
Piesardzības pasākumu plānu operators sagatavo pirmo reizi uzsākot darbību un pārskata, ja notiek izmaiņas ražošanas procesā, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.
ANN-F-BL-003-1.6.1. Augkopība - piesardzības pasākumu plāns
ANN-F-BL-003-1.6.2. Lopkopība-piesardzības pasākumu plāns
ANN-F-BL-003-1.6.3.-Biškopība-piesardzības pasākumu plāns

Ražošanas plāns
Operatori iesniedz par katru gadu līdz 25. maijam

Pirms ražošanas plāna dokumentu sagatavošanas, iepazīstieties ar instrukciju

ANN-F-BL-003-2.1.2. Ražošanas plāns 2022. gadam (1. Zemes izmantošanas apraksts. 2. Citas izmaiņas kopš iepriekšējās sertifikācijas)
​ANN-F-BL-003-2.3. Lauku saraksts
ANN-F-BL-003-2.4.Plānotais mēslošanas līdzekļu izlietojums
ANN-F-BL-003-2.5.Plānotā augkopības produkcija
ANN-F-BL-003-2.5.1. Plānotā produkcija no piemājas, augļu un ogulāju dārzā augošām kultūrām
ANN-F-BL-003.2.6. Dzīvnieku skaits un plānotā lopkopības produkcija
ANN-F-BL-003.2.7.Barības devas aprēķins
ANN-F-BL-003-2.8.Lopbarības vajadzības aprēķins
ANN-F-BL-003-2.9 Bioloģiskās un konvencionālās lauksaimniecības ražošanas nodalīšana
ANN-F-BL-003-2.10.Biškopība
ANN-F-BL-003-2.11. Realizētie plānotie primārie produkti
ANN-F-BL-003-2.12. Savvaļas augu un kultivēto ārstniecības augu, garšaugu ievākšana
ANN-F-BL-003-2.13. Gliemežu un slieku audzēšanas apraksts