INFORMĀCIJA EKONOMIKAS DALĪBNIEKIEM

Informācija tirgus dalībniekiem, citām sertifikācijas institūcijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.167/2013 (2013. gada 5. februāris) “Par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību”.