IZSNIEGTIE SERTIFIKĀTI

EK TIPA PĀRBAUDES SERTIFIKĀTI

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 “Mašīnu drošības noteikumi” (Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvas 2006/42/EK par mašīnām, ar kuru groza direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana), prasībām);

 

TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTI

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību.

 

TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTI

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.1047 “Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā” (Direktīva Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1628 (2016. gada 14. septembris) par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK)

 

 

ARHĪVS

LATVIJĀ PIEŠĶIRTIE UN ATZĪTIE TRANSPORTLĪDZEKĻU TIPA APSTIPRINĀJUMI

SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010
E-pasts: info@stc.lv
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Privātuma politika

Rekvizīti

Reģ.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konts  LV53 PARX 001 362 829 0004

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now