SIA "Sertifikācijas un Testēšanas Centrs" LABORATORIJA

 

STC laboratorija ir neatkarīga trešās puses institūcija, kas piedāvā Latvijā plašāko pakalpojumu klāstu mašīnbūves iekārtu, lauksaimniecības transportlīdzekļu un darba vides testēšanā atbilstoši ES normatīvu, starptautisko standartu un nacionālo noteikumu prasībām.

Tikai akreditētas laboratorijas testēšanas pārskats var sniegt ticamus rezultātus par objekta vai vides stāvokli un garantē rezultātu objektivitāti un konfidencialitāti.

 

LABORATORIJAS KOMPETENCE UN PAMATPRINCIPI

 

STC laboratorija ir Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta institūcija, kas ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām; identifikācijas numurs LATAK-T-021. Laboratorija ir akreditēta arī kā inspicēšanas institūcija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17020 standarta prasībām; identifikācijas numurs LATAK-I-456. Laboratorija ir atbildīga par to, lai testēšanas un inspicēšanas darbs tiktu veikts ievērojot LVS EN ISO/IEC 17025 vai LVS EN ISO/IEC 17020 standarta prasības un lai apmierinātu klientu vajadzības.

STC laboratorija darbojas kā neatkarīga laboratorija un garantē iegūto rezultātu objektivitāti un konfidencialitāti.

Laboratorijā testēšanu veic saskaņā ar specializētajiem nozaru standartiem, atkarībā no iekārtu tipa un mērījuma veida vai nestandarta saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.