STC laboratorijas testēšanas sektora vadītājs, inženieris
KASPARS BALODIS   

Tālrunis:   +371 64130014

Mob.:        +371 29449912

E-pasts:    kaspars.balodis@stc.lv   

    

Tehniskais vadītājs, inženieris

ALEKSANDRS PONOMARJOVS
Tālrunis:   +371 64130014

Mob.:        +371 29192381

E-pasts:    aleksandrs.ponomarjovs@stc.lv 

 

Inženiere
VINETA ČILIPĀNE   

Tālrunis:   +371 64130014

E-pasts:   vineta.cilipane@stc.lv