Vienīgā patiesā drošība, uz ko varam paļauties šajā pasaulē,

ir uzkrātās zināšanas, pieredze un spējas.
/ Henry Ford /

KONTAKTI

STC mācību centra administratore Dana Platace  

Tālrunis:   +371 64130009

Mob.:         +371 28810789

E-pasts:    macibucentrs@stc.lv   

PLĀNOTĀS MĀCĪBU PROGRAMMAS
aldis-zauls-2-500x500.png

Kontaktinformācija

28810789, 22720761

macibucentrs@stc.lv

www.facebook.com

Gada noslēguma treniņš – “ATSPĒRIENS PERSONISKAI IZAUGSMEI”

 

Drosme dzīvot, drosme sapņot, drosme sniegt!

Norise: 12.12.2018., Cēsis, Skolas iela 6

Dalība: 112.00 eiro (t.sk.PVN)

 

MĀCĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI

·         Apzināties – kur es esmu šobrīd?

·         Definēt savu attīstības mēķi.

·         Iedot enerģijas lādiņu nākamajam gadam.

 

TRENIŅA TĒMAS

Treniņa laikā uzzināsim,

·         Iespējams ir vairāk, nekā mēs domājam!

·         Neredzēt ceļu vēl nenozīmē, ka nav iespējams aiziet!

 

Meklēsim atbildes,

·         Izaugsme ir ārpus komforta zonas-kur ir mana komforta zona?

·         Es gribu baudīt vai sasniegt?

·         Kas ir tas, kas mani virza, kas ir tas, kurp tiecos-sasniegums, atzinība, stabilitāte?

·         Kas ir tas, ko esmu jau paveicis mērķtiecīgi? (lai jaunas attīstības fokuss būtu samērīgs)

·         Kas ir tas, ko es gribētu?

 

Treniņa laikā izmantosim metodes,

·         Dažādus formulēšanas paņēmienus (SMART,OKR)

·         Dienas svarīgākais uzdevums-noformulēsim savu mēķi

·         Noskaidrosim-kādi ir mani ieradumi-kuri strādā ar mani, kuri pret mani?

 

Kur pazūd mana enerģija, kas bija paredzēta mēķa sasniegšanai?

·         Krasas novērtējuma atšķirības

·         Pārslēdzoties no viena veida darbības uz otru

·         Darot darbus, kurus nespēju atteikt

·         Neizdarītajos sīkdarbos, kas nemitīgi par sevi atgādina

·         Atliekot

·         Multitaskings, jeb cenšoties visu darīt vienlaicīgi

·         Slēpjoties vai maldoties informācijas kaudzē

 

 

Treniņu vadīs WIN partners treneris ALDIS ZAULS ; http://winpartners.lv/zauls/

 

Aldis ir kvalificēts personāla speciālists (iegūta augstākā izglītība) ar lielu pedagoģiskā darba pieredzi gan akadēmiskā, gan biznesa vidē.

 

Kopš 2001.gada strādā kā personiskās un komandu attīstības treneris, biznesa treneris un konsultants. Strādājot vietējās un starptautiskās mācību kompānijās, vadījis gan pašu izstrādātas, gan adaptētas, gan sertificētas starptautiskās mācību programmas.  Profesionālās karjeras laikā piedalījies vairāk kā 1000 dažādu treniņu un programmu veidošanā, organizēšanā un vadīšanā.

Kopš 2005.gada Aldis patstāvīgi un regulāri veido, attīsta, uzlabo mācību programmas (mācību rīkus, metodes), kā arī vada mācību pasākumus par sekojošām tēmām – Komandas veidošana, Motivējošā vadība, Komunikācija, Laika vadība un Personiskā efektivitāte, Mērķu izvirzīšana, DiSC.

 

Aldis jebkuras mācības vada ar azartu, pozitīvu degsmi un atbildības sajūtu, nemitīgi attīsta mācību programmas, turpina pilnveidot iedvesmojoša trenera prasmes un apgūt jaunākās zināšanas personāla vadības jomā.´

IL foto.jpg

Kontaktinformācija

28810789, 22720761

macibucentrs@stc.lv

www.facebook.com

Nodokļi un grāmatvedība uzsākot saimniekošanu.

Seminārs jaunajiem uzņēmējiem, lauksaimniekiem, mājražotājiem

 

Semināra ietvaros jūs atradīsiet savai darbībai atbilstošu uzņēmējdarbības formu un nodokļu politiku.

Norises laiks: 28.11.2018. no plkst. 10:00 – 16:00  

Norises vieta: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads

Dalība: 37.00 eur t.sk. PVN

 

Semināru vadīs:  INGUNA LEIBUS Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta profesore 

Semināra laikā uzzināsim:

1. Saimnieciskās darbības tiesiskās formas un to atšķirība:

    - SIA, ZS, IK, saimnieciskās darbības veicējs (pašnodarbinātais)

2. LR nodokļu veidi, to objekti, atvieglojumi lauksaimniekiem

    - ienākuma (peļņas) nodokļi, uzņēmumu ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atšķirības

    - uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

    - PVN piemērošana, reģistrēšanās PVN maksātāju reģistrā

    - akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai lauksaimniecības vajadzībām

    - darbaspēka nodokļi (VSAOI, IIN)

    - sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis

    - pašnodarbināto valsts sociālā apdrošināšana

    - valsts veselības apdrošināšana

3. Atviegloti nodokļu režīmi 

    - mikrouzņēmumu nodoklis

    - patentmaksa

4. Grāmatvedības atšķirības atkarībā no uzņēmuma tiesiskās formas

5. Atbildes uz jautājumiem

3255d9a6dc52ed3a573bfd796ece255c.jpg

Kontaktinformācija

28810789, 22720761

macibucentrs@stc.lv

www.facebook.com

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PAMATI

Mācību norise 11.12.2018.-30.04.2019. otrdienās, plkst. 09:00-16:00 (Nodarbību cikls notiks divdesmit dienas )

Norises vieta: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126

Pieteikties macibucentrs@stc.lv

Klausītāji, auditorija: šis kurss piemērots iesācējiem kā arī lauksaimniecības lietpratējiem.

“Bioloģiski, ekoloģiski” mūsdienās ir kļuvis par modes vārdu. Aizvien vairāk ražotāju, pārstrādes uzņēmumu Latvijā, Eiropā un citviet pasaulē izvēlas ražot bioloģisku pārtiku. “Bioloģiski” ir kļuvis par dzīves veidu, uz kuru tiecamies. Aizvien vairāk pieaug pieprasījums pēc tīras bioloģiskas pārtikas, kas paaugstina cilvēka dzīves kvalitāti. Ražojot bioloģiskus produktus mēs vecinām saudzīgāku un ilgtspējīgāku lauksaimniecību, esam atbildīgi pret dabu, dzīvniekiem un savu veselību.

 

Profesionālās pilnveide izglītības 160 stundu kurss sniedz zināšanu bāzi par bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas pamatprincipiem.

Kursā tiks izmantotas dažādas mācību metodes 50 % teorētiskās un 50% praktiskās apmācības izbraukumos uz bioloģiskām saimniecībām. Vienas nodarbības ilgums 7 stundas.

Sekmīgi pabeidzot kursu klausītājs saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Kursa ietvaros apgūsim:

- Saimniekošanas metodes lauksaimniecībā, kā pāriet no konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanu;

- Normatīvos aktus bioloģiskajā lauksaimniecībā;

- Augkopības produkcijas ražošanu ievērojot bioloģiskās saimniekošanas principus;

- Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas nosacījumus bioloģiskās saimniekošanas sistēmā;

- Mārketinga procesus zemnieku saimniecībā.

Juridiskām vai fiziskām personām, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājiem mācību maksu sedz ELFLA projekta „Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.‑2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” līdzekļiem.

 

No iepriekšējo kursu dalībnieku atsauksmēm:

Kursi ir profesionāli organizēti, kopumā ļoti labā līmenī;

Ļoti zinoši, korekti lektori ar pieredzi-praktiķi;

Manuprāt atrasts labs veids kā apvienot teorētiskās un praktiskās nodarbības, lai iegūtu pēc iespējas lielāku zināšanu apjomu;

Izaugt līdz meistar-kompanjonam un palīgam jebkuram amatniekam, vadītājam, saimniekam;

Paldies par visu. Es priekš sevis guvu daudzas zināšanas, atziņas, smēlos idejas turpmākai savas saimniecības attīstībai

IMG_0345.jpg

Kontaktinformācija

28810789, 22720761

macibucentrs@stc.lv

www.facebook.com

 

Radoša praktiskā meistarklase

“Dizaina domāšana zīmola identitātes radīšanai”

 

Norises laiks: 26.novembris plkst. 10.00 – 17.00

Norises vieta: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads

Seminārs notiek latviešu valodā.

 

Meistarklasi vadīs Design Elevator eksperts Charles Bušmanis un Creativity Lab Latvia pārstāve Signe Adamoviča. Signe Adamoviča ir starptautiskās radošās ekonomikas un kultūrpolitikas ideju laboratorijas un konsultāciju grupas Creativity Lab dibinātāja, kas aktīvi nodarbojas ar projektu vadību, dizaina domāšanas konsultācijām un praktisko semināru vadīšanu, tostarp atvērto inovāciju platformā DEMOLA. Čārlzs Bušmanis (Charles Bušmanis) ir viens no dizaina studijas Design Elevator dibinātājiem, industriālā dizaina pārstāvis un dizaina konsultants ar pieredzi inovāciju radīšanā, dizaina izglītībā un darbā ar start-up uzņēmumiem.

 

Dizaina domāšana ir process, kas var ietvert virkni dažādu metožu. Tas ir domāšanas veids un attieksme. Tā ir pieeja problēmas risināšanai, kura pieprasa iziešanu no savas komforta zonas.

 

1.daļa

Zīmola / produkta identitātes un iepakojuma veidošana:

- klientu profilu un vajadzību izpratne;

- produkta / zīmola tēls kā persona;

- klienta un produkta / zīmola tēla attiecības;

- vēstījuma un komunikācijas stratēģijas izstrāde;

- ieskats zīmola identitātes konceptā;

- zīmola identitātes radīšana.

 

2.daļa

-  klientu pieredzes izpratne saskarsmē ar Jūsu produktu pirms iegādes, iegādes laikā, pēc iegādes;

- vājo punktu un iespēju identificēšana, lai piedāvātu labāku servisu un sasniegtu klientu;

- risinājumu radīšana uzlabojumiem klientu pieredzē.

 

Vietu skaits ierobežots.

 

Dalība 70.00 eur t.sk. PVN

Foto: no Radošās darbības nedēļas radi!2018 arhīva

kartupelis-1024x1012.jpg

Kontaktinformācija

28810789, 22720761

macibucentrs@stc.lv

www.facebook.com

 

 

Kartupeļu audzēšanas ABC

 

 

Norises laiks: 27. un 28.novembris plkst. 10.00 – 16.00

Norises vieta: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads

Semināru vada: Dr.agr. Līvija Zariņa ,agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece

 

Kartupeļiem ir īpaša vieta starp pārējiem dārzeņiem, jo tos mēdz saukt arī par mūsu otro maizi.
Seminārā uzzināsiet par kartupeļu bioloģiskajām prasībām, audzēšanas tehnoloģijām, audzēšanai piemērotu šķirņu izvēli un kartupeļu slimību ierobežošanu veģetācijas periodā un ražas uzglabāšanas laikā.

 

Programma:
1.Kartupeļu bioloģiskais raksturojums un agroekoloģiskās prasības
- piemērotākās augsnes 
- mitruma un temperatūras prasības un to nodrošināšana
- Augsnes piemērotības kartupeļu audzēšanai noteikšana
2.Kartupeļu šķirnes un to raksturojums
- Konkrētiem agroekoloģiskajiem apstākļiem un izmantošanas veidam piemērotas šķirnes izvēle
3.Kartupeļu audzēšanas tehnoloģija:
-augsnes sagatavošana
-sēklas sagatavošana un stādīšana
-stādījumu kopšana
-novākšsana un uzglabāšana
- Kartupeļiem nepieciešamā mēslojuma aprēķins ņemot vērā lauka īpašības
4.Kartupeļu slimibas un kaitēkļi, to ierobežošanas paņēmieni.
- Kartupeļu bumbuļu slimību atpazīšana.

Otrajā nodarbību dienā praktiskās nodarbības - izbraukums uz saimniecību!

 

Dalība 15.00 eur t.sk. PVN

 

1255865.jpg

Kontaktinformācija

28810789, 22720761

macibucentrs@stc.lv

www.facebook.com

 

 

Kvinoja un amarants - daudzsološās kultūras

 

Norises laiks: 4. un 5.decembris plkst. 10.00 – 16.00

Norises vieta: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads

Semināru vada: Dr.agr. Līvija Zariņa ,agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece

 

Viena no saimniecību attīstības iespējām ir saimniekošanas dažādošana. Pasaulē aizvien augošu popularitāti ieguvušās kultūras tam ir lieliski piemērotas. Olbaltumvielām bagātais amarants un ogļhidrātiem, aminoskābēm piesātinātā kvinoja.

 

Programma:
1. Sugu vispārējs raksturojums un agroekoloģiskās prasības, sugu izvēles ekonomiskais pamatojums.
2. Audzēšanai izvēlētās sugas audzēšanas tehnoloģijas:
 vietas izvēle;
 augsnes sagatavošana sējai/stādīšanai;
 sēklas sagatavošana un sēja/stādīšana
 sējumu/stādījumu kopšana;
 ražas novākšana un pirmapstrāde
3. Diskusijas par audzēšanas tehnoloģijām

Otrajā nodarbību dienā praktiskās nodarbības - izbraukums uz saimniecību!

 

Dalība 15.00 eur t.sk. PVN

 

612358soya.jpg

Kontaktinformācija

28810789, 22720761

macibucentrs@stc.lv

www.facebook.com

 

Proteīnaugu audzēšana Latvijā

 

Norises laiks: 11. un 12.decembris plkst. 10.00 – 16.00

Norises vieta: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads

Semināru vada: Dr.agr. Līvija Zariņa ,agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece

 

Pākšaugi — alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā. Kā efektīgi izmantot vietējos resursus, lai izaudzētu kvalitatīvus proteīnaugus.

 

Programma:
1. Sugu vispārējs raksturojums un agroekoloģiskās prasības, sugu izvēles ekonomiskais pamatojums.
2. Audzēšanai izvēlētās sugas audzēšanas tehnoloģijas:
 vietas izvēle;
 augsnes sagatavošana sējai/stādīšanai;
 sēklas sagatavošana un sēja/stādīšana
 sējumu/stādījumu kopšana;
 ražas novākšana un pirmapstrāde
3. Diskusijas par audzēšanas tehnoloģijām

Otrajā nodarbību dienā praktiskās nodarbības - izbraukums uz saimniecību!

 

Dalība 15.00 eur t.sk. PVN

kakie-vitamini-v-grechke-poleznie-svojst

Kontaktinformācija

28810789, 22720761

macibucentrs@stc.lv

www.facebook.com

Griķu audzēšanas ABC

 

 

Norises laiks: 18. un 19.decembris plkst. 10.00 – 16.00

Norises vieta: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads

Semināru vada: Dr.agr. Līvija Zariņa ,agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece

 

Griķi, ko uzskata nevis par 100% graudaugiem, bet mēdz dēvēt par pseidograudaugiem. Griķi viennozīmīgi ir graudaugu “karalis”.
Seminārā uzzināsiet par griķu bioloģiskajām prasībām, iespējamajiem izmantošanas veidiem, audzēšanas tehnoloģijām un griķu fitosanitāro nozīmi augsekā

 

Programma:
1.Griķu bioloģiskais raksturojums un agroekoloģiskās prasības
- augsnes piemērotība;
- mitruma un temperatūras prasības un to nodrošināšana
Saimniecības resursu raksturojums un piemērotības griķu audzēšanai analīze
2.Griķu izmantošanas iespējas:
Audzēšana pārtikai;
Audzēšana augsnes ielabošanai;
Audzēšana medus ieguvei
Audzēšana izmantošanai farmakoloģijā.
Audzēšanas plāna sastādīšana konkrētam ražas izmantošanas veidam.
3.Griķu audzēšanas tehnoloģija atkarībā no izmantošanas veida
-augsnes sagatavošana sējai un sēja
-sējumu kopšana
-novākšana, pēcapstrāde un realizācija.
Izsējas normas un nepieciešamā mēslojuma aprēķins ņemot vērā griķu izmantošanas mērķi un saimniecības resursus
4.Griķu audzēšanas pozitīvo un negatīvo aspektu raksturojums.
Griķu audzēšanas efektivitātes aprēķins izmantošanai zaļmēslojumam.

Otrajā nodarbību dienā praktiskās nodarbības - izbraukums uz saimniecību!

 

Dalība 15.00 eur t.sk. PVN

 

stc_bio_2.jpg

Kontaktinformācija

28810789, 22720761

macibucentrs@stc.lv

www.facebook.com

 

LAUKSAIMNIECĪBA

Mācību programmas

Norises laiks: OKTOBRIS, NOVEMBRIS (datumi tiks precizēti)

Norises vieta: Priekuļi, Dārza iela 12, sestdienās no plkst. 10:00-17:00

1.Netradicionālā lauksaimniecība - Akvakultūras dzīvnieku audzēšana     

16 stundas (2 dienas)

36.00€

2. Bioloģiskās pārtikas ražošana (pārstrāde, sertifikācija, pārdošana)

24 stundas (3 dienas)

54.00 €

3. Inovācijas zaļās ražošanas jomā

16 stundas (2 dienas)

36.00€

4. Galvenie ieteikumi gaļas liellopu labturības prasībām

24 stundas (3 dienas)

54.00 €

5. Ūdens un augsnes resursu aizsardzība-labās prakses piemēri

16 stundas (2 dienas)

36.00€

6. Augsnes auglības ietekmējošie faktori

16 stundas (2 dienas)

36.00€

7.Kādus kultūraugus izvēlēties atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem

16 stundas (2 dienas)

36.00€

8.Ekonomiski izdevīgu proteīnaugu audzēšana un izmaksas

16 stundas (2 dienas)

36.00€

9.Efektīva gaļas lopu ražošana

16 stundas (2 dienas)

36.00€