MAŠĪNBŪVES PRODUKTU SERTIFIKĀCIJA

Mašīnbūves sektors nodarbojas ar mašīniekārtu un traktortehnikas sertifikāciju atbilstoši ES prasībām. Rūpniecībā un lauksaimniecībā mūsdienās tiek izmantotas automatizētas vai cilvēku vadāmas iekārtas, kas veic dažādas sarežģītības materiālu apstrādes, zemes darbus vai materiālu pārvietošanas darbus. Šādu iekārtu ekspluatācijā būtiski ir nodrošināt to drošu darbību dažādos apstākļos. ES normatīvos ir notektas drošības prasības, kas jāievēro ražotājiem un individuāliem izgatavotājiem izstrādājot rūpnieciskās mašīniekārtas un traktortehniku.