PAR MUMS

2004. gada 4. augustā tika izveidots Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”  pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 550, kas paredzēja bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs" reorganizāciju uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs". Komercsabiedrība reģistrēta Komercreģistrā 09.09.2004. ar vienoto Nr. 40003025542.

 

Saskaņā ar 2018. gada 20. decembra kapitāla daļu paketes pirkuma līgumu 2018. gada 12. decembrī ir pārdoti 80% kapitāla daļu un saskaņā ar 2019. gada 7. februāra kapitāla daļu ķīlas līgumu ir pārdoti atlikušie 20% daļu. Izmaiņas par daļu pārdošanu apstiprinātas ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 03.01.2019. lēmumu Nre. 18-10/188102 un 13.02.2019. lēmumu Nr. 18-10/17581. Līdz ar to valsts kapitāla apmērs valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ir 0%.

 

Ar šīm izmaiņām valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”uzņēmējdarbības statuss ir mainīts un mūsu jaunais nosaukums ir

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs”.

Uzņēmuma filiāles:

  • UKRAINĀ

  • KAZAHSTĀNĀ

STC buklets

logo_lv_b.png