PĀRSKATS PAR BIOLOĢISKO LAUKSAIMNIECĪBU

MK noteikumu Nr. 485 (26.05.2009.) “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 16. punkts nosaka, ka operators katru gadu kontroles institūcijā iesniedz informāciju par iepriekšējā gadā bioloģiskās lauksaimniecības kontrolei pakļauto platību, audzētajām kultūrām, augu un dzīvnieku izcelsmes produkciju, saražotās, pārdotās un izlietotās produkcijas apjomu.

 

PĀRSKATS PAR BIOLOĢISKO SAIMNIECĪBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 2022. GADA 1. FEBRUĀRIS!

 

Atskaišu veidlapas ražošanas uzņēmumiem

"Pārskata par bioloģisko lauksaimniecību" titullapa

Veidlapa - Augkopība 1.1.

Veidlapa - Augkopība 1.2.

Veidlapa - Dzīvnieku izcelsmes produkti 2.2.

Veidlapa - Savvaļas platības

Informācija par atskaišu aizpildīšanu -ražošanas uzņēmumiem

 

PĀRSKATA PAR BIOLOĢISKO SAIMNIECĪBU neiesniegšanas gadījumā uzņēmumam tiks piemērota sankcija saskaņā ar MK noteikumu Nr. 485 1.1 pielikumu “Neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamie pasākumi”.

Atskaišu veidlapas pārstrādes uzņēmumiem

"Pārskata par bioloģisko lauksaimniecību" titulllapa

Veidlapa - Gaļa 3.1.

Veidlapa - Augļi, ogas, kartupeļi 3.2

Veidlapa -Eļļas 3.3.

Veidlapa - Piens 3.4.

Veidlapa - Graudi, milti, ciete, lopbarība 3.5.

Veidlapa - Tēja, kafija, medus 3.6.

Veidlapa - Dzērieni 3.7.

Veidlapa - Izejvielas 3.8.