Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumiem līdz 2020.gada 1.februārim jāiesniedz Pārskats par bioloģisk

Pārskata periods 2019. gada 1.janvāris līdz 2019. gada 31.decembris.

Pārskats par bioloģisko lauksaimniecību ŠEIT