"Bioloģiskā lauksaimniecība" 160 stundu mācību kurss


Norises laiks: Mācību sākums 2021.gada SEPTEMBRA beigas vai oktobra sākums (kopējais mācību ilgums 5 mēneši)

Norises vieta: Priekuļi, Dārza iela 12 (atbilstoši Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai)

Mācību norise: Trešdienās, vienu reizi nedēļā , no plkst. 9:00-16:00 ( 20 nodarbību reizes).

Mācību maksa 360.00 eiro. (maksu var dalīt divās daļās)

Pieteikuma anketa: ŠEIT

Info: 28810789, 64130009, macibucentrs@stc.lv


Kurss piemērots: iesācējiem kā arī lauksaimniecības lietpratējiem (kā arī klausītāji bez lauksaimniecības izglītības)

Profesionālās pilnveide izglītības 160 stundu kurss sniedz zināšanu bāzi par bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas pamatprincipiem. Kursā tiks izmantotas dažādas mācību metodes 50 % teorētiskās un 50% praktiskās apmācības izbraukumos uz saimniecībām.


Kursa ietvaros apgūsim:

- Saimniekošanas metodes lauksaimniecībā, kā pāriet no konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanu;

- Normatīvos aktus bioloģiskajā lauksaimniecībā;

- Augkopības produkcijas ražošanu ievērojot bioloģiskās saimniekošanas principus;

- Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas nosacījumus bioloģiskās saimniekošanas sistēmā;

- Mārketinga procesus zemnieku saimniecībā.

Sekmīgi pabeidzot kursu, Jūs iegūstat APLIECĪBU par profesionālās pilnveides izglītības 160 stundu programmas "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati" apgūšanu. Programmas kods 20P621001

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI:

Jaunajiem klientiem (2021.gada) uzrādot SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” izsniegto bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu vai izziņu par bioloģiskās lauksaimniecības uzsākšanu STC – uzņēmuma īpašniekam iespēja saņemt vienreizēju mācību maksas atlaidi 145.20 € apmērā.

Pārņemšanas gadījumā jāuzrāda apliecinošie dokumenti.

No iepriekšējo kursu dalībnieku atsauksmēm:

Ļoti zinoši, korekti lektori ar pieredzi-praktiķi;

Manuprāt atrasts labs veids kā apvienot teorētiskās un praktiskās nodarbības, lai iegūtu pēc iespējas lielāku zināšanu apjomu;

Izaugt līdz meistar-kompanjonam un palīgam jebkuram amatniekam, vadītājam, saimniekam;

Es priekš sevis guvu daudzas zināšanas, atziņas, smēlos idejas turpmākai savas saimniecības attīstībai

Seko mums: www.facebook.com un INSTAGRAM