Apliecinājums par dalību "Organic World Congress 2021"

STC valdes loceklis Antanas Makarevičius un bioloģiskās lauksaimniecības trešo valstu sektora vadītāja Ieva Lāce, saņēmuši apliecinājumus par Organic World Congress 2021 apmeklējumu!


Kongresa laikā bija lieliska iespēja atrast jaunus sadarbības partnerus un nodibināt kontaktus, kā arī iespēja apmeklēt seminārus, lekcijas un piedalīties diskusijās.

#OWC2021 #Rennes