BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS PAMATI


Mācību norise 11.12.2018.-30.04.2019. otrdienās, plkst. 9:00-16:00 (Nodarbību cikls notiks divdesmit dienas )

Norises vieta: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126

Pieteikties rakstot macibucentrs@stc.lv

Info 28810789, 22720761, 64130009

Klausītāji, auditorija: šis kurss piemērots iesācējiem kā arī lauksaimniecības lietpratējiem.


“Bioloģiski, ekoloģiski” mūsdienās ir kļuvis par modes vārdu. Aizvien vairāk ražotāju, pārstrādes uzņēmumu Latvijā, Eiropā un citviet pasaulē izvēlas ražot bioloģisku pārtiku. “Bioloģiski” ir kļuvis par dzīves veidu, uz kuru tiecamies. Aizvien vairāk pieaug pieprasījums pēc tīras bioloģiskas pārtikas, kas paaugstina cilvēka dzīves kvalitāti. Ražojot bioloģiskus produktus mēs vecinām saudzīgāku un ilgtspējīgāku lauksaimniecību, esam atbildīgi pret dabu, dzīvniekiem un savu veselību.

Profesionālās pilnveide izglītības 160 stundu kurss sniedz zināšanu bāzi par bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas pamatprincipiem.

Kursā tiks izmantotas dažādas mācību metodes 50 % teorētiskās un 50% praktiskās apmācības izbraukumos uz bioloģiskām saimniecībām. Vienas nodarbības ilgums 7 stundas.

Sekmīgi pabeidzot kursu klausītājs saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Kursa ietvaros apgūsim:

- Saimniekošanas metodes lauksaimniecībā, kā pāriet no konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanu;

- Normatīvos aktus bioloģiskajā lauksaimniecībā;

- Augkopības produkcijas ražošanu ievērojot bioloģiskās saimniekošanas principus;

- Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas nosacījumus bioloģiskās saimniekošanas sistēmā;

- Mārketinga procesus zemnieku saimniecībā.

Juridiskām vai fiziskām personām, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājiem mācību maksu sedz ELFLA projekta „Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.‑2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” līdzekļiem.

No iepriekšējo kursu dalībnieku atsauksmēm:

Kursi ir profesionāli organizēti, kopumā ļoti labā līmenī;

Ļoti zinoši, korekti lektori ar pieredzi-praktiķi;

Manuprāt atrasts labs veids kā apvienot teorētiskās un praktiskās nodarbības, lai iegūtu pēc iespējas lielāku zināšanu apjomu;

Izaugt līdz meistar-kompanjonam un palīgam jebkuram amatniekam, vadītājam, saimniekam;

Paldies par visu. Es priekš sevis guvu daudzas zināšanas, atziņas, smēlos idejas turpmākai savas saimniecības attīstībai