Sadarbības līgums ar Ķīnas bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas centru CFCCO

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Ķīnas bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas centru CFCCO, kurš atbild par bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāciju Ķīnā un ārpus tās - produkcijai, kuru plānots eksportēt uz Ķīnu.


Visiem produktiem, kurus plānot ievest Ķīnā kā bioloģiski ražotus, jābūt sertificētiem saskaņā ar Ķīnas bioloģiskās lauksaimniecības standartu GB/T 19630. Mēs piedāvājam uzņēmumiem, kuri jau ir sertificēti bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotāji vai pārstrādātāji , vai plāno uzsākt darbības bioloģiskās lauksaimniecības jomā vērsties pie mums un mēs palīdzēsim veikt formalitātes, saistītas ar Ķīnas bioloģiskās lauksaimniecības standarta GB/T 19630 ieviešanu un prasību piemērošanu.


China Organic Food Certification Center (COFCC)