Parakstīts memorands ar Uzbekistānas Republikas Lauksaimniecības ministriju

20.10.2021.

STC un Uzbekistānas Republikas Lauksaimniecības ministrija ir parakstījuši Nodomu memorandu ar mērķi attīstīt un stiprināt pušu sadarbību lauksaimniecības tehnikas, mašīniekārtu, bioloģiskās lauksaimniecības, pārstrādes rūpniecības novērtēšanā, kā arī darba vides parametru testēšanā saskaņā ar starptautiski atzītiem ES standartiem. Ir vienošanās arī par ilgtspējīgu attīstību modernu tehnoloģiju ieviešanā sertifikācijā.

#Memorandum #agricultyre #Uzbekistan #STC #Ministry #organicfarming #testing