SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”

vispārīgais stratēģiskais mērķis

Realizēt objektīvu, uzticamu un profesionālu trešās puses atbilstības novērtēšanas darbību, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem, lai mazinātu riskus, kuri var apdraudēt cilvēka veselību, drošību, vidi vai citas sabiedrības intereses, atbilstoši akreditācijā apstiprinātajai kompetencei.