TARIFI MAŠĪNBŪVES PRODUKCIJAS SERTIFIKĀCIJAI

Maksu par mašinbūves produktu sertifikāciju nosaka sertifikācijas shēma. Maksājumu summā ietverti sertifikācijas izdevumi par pasta pakalpojumiem, sakariem, materiālu izmaksām sertifikācijas lietas noformēšanai, kā arī citām izmaksām, kas nodrošina neatkarīgas sertifikācijas institūcijas pastāvēšanu, tās atzīšanas procedūras un to uzturēšanu.
 

Maksājuma pamatsumma par ekspertu darbu ir 45.- EUR/h (PVN neieskaitot).