TRAKTORTEHNIKAS TESTĒŠANA

STC laboratorija ir LATAK akreditēta neatkarīga trešās puses institūcija, kuras kompetenci, kā  tehniskam dienestam ir atzinis CSDD un traktortehnikas tipa apstiprinātāja institūcijai STC Atbilstības novērtēšanas nodaļai (STC ANN).  STC laboratorija, kā tehniskais dienets ir pilnvarots veikt transportlīdzekļu testus pēc CSDD un STC ANN pieprasījuma atbilstoši ES regulu un direktīvu prasībām.

STC laboratorija veic sekojošus testus atbilstoši regulai Nr.167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu  (T, C, R un S kategorija) apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un tai sasitošajām regulām:

  • ES regula 2015/208 attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai

  • ES regulai Nr. 1322/2014 attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas vispārīgajām prasībām

  • ES regulai Nr. 2015/96 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ekoloģiskajiem un spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumiem

  • ES regula 2015/68 attiecībā uz transportlīdzekļu bremzēšanas prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai

 

M un N kategorijas transportlīdzekļu testi,  saskaņā ar ANO EEK noteikumiem, CSDD tipa apstiprinājuma saņemšanai, veicot transportlīdzekļa pārbūvi: