TRAKTORTEHNIKAS TIPA APSTIPRINĀJUMS

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, Latvijā var piedāvāt tirgū un pastāvīgi reģistrēt tikai tādus traktorus un to piekabes, kas atbilst Eiropas Savienībā un Latvijā noteikto tehnisko normatīvu prasībām.

Jaunu lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru un to piekabju konstruktīvās prasības, izplatītāju un importētāju pienākumus, tipa apstiprinātāju pienākumus un tirgus uzraudzības institūciju pienākumus nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 167/2013 ”Par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību” (turpmāk regula 167/2013) , kas reglamentē lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru un to piekabju kopējo transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sistēmas darbību ES. Tā attiecas, un iedala traktortehniku sekojošās kategrijās:

 • Riteņtraktoriem – T kategorija

 • Kāpurķēžu traktoriem – C kategorija

 • Lauksaimniecības piekabēm – R kategorija

 • Maināmām velkamām iekārtām – S kategorija

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ir akreditēts un paziņots Eiropas Komisijā kā lauksaimniecības traktortehnikas tipa apstiprinātāja institūcija Latvijā, kas veic lauksaimniecības traktoru un piekabju sertifikāciju atbilstoši Eiropas Komisijas regulas Nr.167/2013 prasībām. Regula ir spēkā kopš 2016.gada un aizstāj līdz tam spēkā esošo direktīvu 2003/37/EK kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām. Regula 167/2013 ir saistoša visiem lauksaimniecības traktortehnikas izgatavotājiem, importētājiem, izplatītājiem (dīleriem). Tā nosaka ne tikai transportlīdzekļu konstruktīvās prasības, bet arī pienākumus, kas jāievēro izgatavotājiem, importētājiem un izplatītājiem attiecībā pret ES tirgus uzraudzības  institūcijām un sertifikācijas institūcijām.

Lai izgatavotājs saņemtu traktora vai piekabes tipa apstiprinājumu (sertifikātu) tam jāatbilst sekojošām prasībām:

 • Transportlīdzekļa funkcionālā drošuma prasībām – Komisijas regula (ES) 2015/208

 • Konstrukcijas un darba drošības prasībām – Komisijas regula (ES) 1322/2014

 • lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ekoloģiskajiem un spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumiem – Komisijas regula (ES) 2015/96

 • transportlīdzekļu bremzēšanas prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai – Komisijas regula (ES) 2015/68

Traktora vai piekabes atbilstību apliecina:

 • Vienas no Eiropas Savienības tipa apstiprinātāja institūcijām izsniegts ES tipa apstiprinājuma sertifikāts (EC Whole Vehicle Type Approval)  un ražotāja izsniegts konkrētā transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts (Certificate of Conformity), kas apliecina, ka konkrētais lauksaimniecības transportlīdzeklis atbilst tipam, kam piešķirts transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājums.

 • Vienas no Eiropas Savienības tipa apstiprinātāja institūcijām izsniegts konkrētas Eiropas Savienības Valsts tipa apstiprinājuma sertifikāts (National Vehicle Type Approval)  un ražotāja izsniegts konkrētā transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts (Certificate of Conformity), kas apliecina, ka konkrētais lauksaimniecības transportlīdzeklis atbilst tipam, kam piešķirts transportlīdzekļa Valsts tipa apstiprinājums. Valsts tipa apstiprinājums ir derīgs tikai tajās dalībvalstīs, kuras ir atzinušas konkrētā Valsts tipa apstiprinājumu.

 • Sertifikācijas un testēšanas centra piešķirts Individuāls transportlīdzekļa apstiprinājums, kas derīgs tikai Latvijā. Atsevišķu transportlīdzekļa apstiprināšanu var veikt jebkuram lauksaimniecības transportlīdzeklim vienā eksemplārā.