Ja Tevi interesē inspicēšanas un sertifikācijas jomas, kā arī, ja Tev ir izglītība un pieredze šajās jomās, izmanto savas iespējas un piesakies darbam Sertifikācijas un testēšanas centrā.

STC laboratorijas testēšanas inženieris

 

Pienākumi:

 • Patstāvīgi veikt mašīniekārtu, lauksaimniecības un mežizstrādes tehnikas (tajā skaitā piekabju) funkcionālo un konstruktīvo parametru testēšanu, darba vides mērījumus, citus mērījumus atbilstoši laboratorijas pamatdarbībai.

 • Strādāt ar specializētām testēšanas iekārtām un aprīkojumu (mēriekārtas, stendi) un spēt patstāvīgi organizēt testēšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu laboratorijas telpās un ārpus tām (pasūtītāja vai citas laboratorijas teritorijās).

 • Izvēlēties testēšanas metodi un noteikt testēšanas apjomu atbilstoši iekārtu tehniskajām specifikācijām un uz tām attiecināmajam prasībām.

 • Izprast iekārtu tehnisko dokumentāciju un sagatavot veikto mērījumu protokolus un testēšanas pārskatus, veikt aprēķinus, izstrādāt un pilnveidot testēšanas metodes.
   

Prasības:

 • Augstāko inženiertehnisko izglītību

 • Pieredzi un zināšanas atbilstības novērtēšanas jomā – testēšanā, sertificēšanā vai inspicēšanā

 • Zināšanas par mērījumu veikšanu, mērījumu reģistrēšanu, mērījumu nenoteiktības aprēķiniem, iegūto datu interpretāciju, ar mērķi pieņemt profesionālu slēdzienu

 • Teicamas datorprasmes lietotāja līmenī - MS Office

 • Latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas

 • B kategorijas autovadītāja prasmes (apliecība)

 

Mēs piedāvājam:

 • Dinamiskā un atbildīgā darbā realizēt savu profesionālo darbību;

 • Profesionālās pilnveides iespējas;

 • Veselības apdrošināšanu.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: info@stc.lv

Bioloģiskās lauksaimniecības eksperts/e

Pienākumi:

 • Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu dokumentācijas novērtēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem un kvalitātes sistēmas prasībām

 • Dokumentācijas noformēšana atbilstoši kvalitātes sistēmas prasībām;

 

Prasības:

 • Atbilstoša izglītība lauksaimniecības un/vai pārtikas ražošanas jomās;

 • Patstāvība lēmuma pieņemšanā, augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi organizēt darbu, labas komunikācijas spējas, analītiska domāšana;

 • Zināšanas produkcijas izsekojamības jautājumos;

 • Labas latviešu, krievu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas pietiekamā līmenī

 • B kategorijas autovadītāja apliecība;

 • Prasmes darbā ar MS Office programmām;

 

Mēs piedāvājam:

 • Dinamiskā un atbildīgā darbā realizēt savu profesionālo darbību;

 • Profesionālās pilnveides iespējas;

 • Veselības apdrošināšanu;

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: info@stc.lv

Inspicēšanas eksperts/e

Pienākumi:

 • Pārbaudīt lauksaimniecības tehniku atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 • Strādāt ar dažāda veida mērīšanas iekārtām.

 • Noformēt dokumentus darba procesā.

 • Apkalpot klientus visā Latvijas teritorijā.

Prasības:

 • Pieredze lauksaimniecības tehniskā jomā

 • Tehniskā izglītība saistībā ar lauksaimniecības tehniku, mehāniku, mašīnbūvi;

 • Labas valsts valodas zināšanas;

 • B kategorijas autovadītāja apliecība;

 • Prasmes darbā ar MS Office programmām;

 

Mēs piedāvājam:

 • Dinamiskā un atbildīgā darbā realizēt savu profesionālo darbību;

 • Profesionālās pilnveides iespējas;

 • Veselības apdrošināšanu;

 • Elastīgu darba grafiku

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: info@stc.lv