SIA "SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS CENTRA" VALDE

 

Kopš  2019. gada 6. marta SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” vada un pārstāv valde viena valdes locekļa sastāvā, kurš pieņem lēmumus Komerclikumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajos valdes kompetences jautājumos, t.sk. lēmumus saistībā ar valsts deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi.

Valdes loceklis Antanas Makarevičius.