SIA "SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS CENTRS"

BALTIJAS MAŠĪNU IZMĒĢINĀŠANAS STACIJAS 100 GADI BROŠŪRA

 

 

Jau 20.gadsimta pirmajos gados Rīgas Lauksaimniecības CentrāIbiedrība Priekuļu Lauksaimniecības institūta sastāvā Priekuļos organizēja mašīnu izmēģināšanas staciju. Uz tās bāzes ar valsts finansiālu atbalstu 1911.gadā darbu uzsāka Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacija (Baltijas MIS). Te strādājuši vairāk kā desmit zinātņu doktori un kandidāti. Staciju dibināja zinātņu doktors Viļums Skubiņš.

 

No 1948.gada stacija bija PSRS Lauksaimniecības ministrijas pakļautībā un izmēģināja valsts ziemeļrietumu zonā izmantojamo lauksaimniecības tehniku, tā uzkrājot lielu pieredzi mašīnu izmēģināšanas jomā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas no 1991.gada Baltijas MIS pārgāja LR Zemkopības ministrijas pārziņā.

 

Turpmāk būtiski mainoties stacijas darbības uzdevumiem un saturam, kas galvenokārt uzliek izvērtēt tehnikas atbilstību cilvēka veselības, darba drošuma un vides nekaitīguma prasībām, valsts Baltijas MIS tika reorganizēta par bezpeļņas organizāciju valsts SIA "Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs". 2004.gada 4.augustā Latvijas Republikas MK izdod rīkojumu Nr.550 par ZM pārziņā esošās bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs" reorganizāciju un ar 2004.gada 1.oktobri izveidot valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs".