Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām atbilst pārtikas produkts, kas ražots atbilstoši normatīvajiem aktiem bioloģiskās lauksaimniecības jomā un pēc marķēšanas ar bioloģiskās lauksaimniecības norādi ir laists tirgū.Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, kā arī to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.461 (12.08.2014.)

Sazinies ar mums!

Kā kļūt par shēmas dalībnieku

Lai sāktu darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operators bioloģiskās kontroles institūcijā rakstveidā iesniedz:

  • iesniegumu, norādot operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietas adresi;
  • bioloģiskās lauksaimniecības shēmas produktu izejvielu piegādātāju sarakstu;
  • apliecinājumu, norādot realizēto bioloģiskās lauksaimniecības produktu nosaukumus un realizācijas vietas.

Iesniegums produktu piegādātājiem

Bioloģiskās kontroles institūcija apliecina arī tāda operatora atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības shēmai, kurš ražo bioloģiskās lauksaimniecības primāros produktus un tos piegādā bioloģiskās lauksaimniecības apstrādes un pārstrādes uzņēmumam vai kooperatīvam

Iesniegums primāro un pārstrādātu produktu ražotājiem

Operators katru gadu (ne vēlāk kā līdz 1. septembrim) iesniedz bioloģiskās kontroles institūcijā apliecinājumu par dalību shēmā, norādot periodā no iepriekšējā gada 30. augusta līdz kārtējā gada 31. augustam realizēto bioloģiskās lauksaimniecības produktu nosaukumus un realizācijas vietas.

Iesniegums par Darbības pārtraukšana

Pārtraucot darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operators par to rakstiski paziņo bioloģiskās kontroles institūcijai.

shēmas dalībnieku saraksts

kontakti

bioloģiskās lauksaimniecības latvijā sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības latvijā vecākā eksperte (ražošana)

Vija Rāka

Bioloģiskās lauksaimniecības latvijā galvenā eksperte (pārstrāde)

Daiga Tukiša

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!