Darba vides parametru mērīšana

Apgaismojums, gaisa temperatūra, relatīvais gaisa mitrums, gaisa kustības ātrums, putekļi, rokas vibrācija, troksnis, ķermeņa vibrācija, vides troksnis.

Sazinies ar mums!

Mērījumu veidi

Apgaismojuma mērīšana darba vietās un darba telpās

28.04.2009. MK noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”

Gaisa temperatūra, relatīvais gaisa mitrums, gaisa kustības ātrums

28.04.2009. MK noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”

Putekļu daudzuma mērīšana darba vietā

28.04.2009. MK noteikumi Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”

Uz cilvēka roku pārvadītas vibrācijas mērīšana

13.04.2004. MK noteikumi Nr.284 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē”

Uz cilvēka ķermeni pārvadītas vibrācijas mērīšana

13.04.2004. MK noteikumi Nr.284 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē”

Trokšņa mērīšana darba vietā

04.02.2003. MK noteikumi Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”

Vides trokšņa mērīšana

07.01.2014. MK Noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”

Kontakti

STC laboratorijas vadītājs, EKSPERTS, INŽENIERIS

Andris Circenis

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!