Mašīnbūves produktu sertifikācija

Mašīnbūves produktu tipa pārbaude (iekārtas, darba galdi), lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu tipa apstiprināšana, autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru tipa apstiprināšana, iekārtu risku novērtējums, tehniskās dokumentācijas vērtēšana.

Sazinies ar mums

Pakalpojumi

Mašīnbūves produktu EK tipa pārbaude

Tipa pārbaude saskaņā ar Direktīvu 2006/42 “Par mašīnām” (MK not. Nr.195) IV pielikumu

Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu tipa apstiprināšana

Tipa apstipirnāšana saskaņā ar Regulu (ES) Nr.167/2013 “Par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību”

Autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru tipa apstiprināšana

Regula (ES) 2016/1628 “par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu””

Iekārtu risku novērtējums

Lai ražotājs varētu sagatavot EK atbilstības deklarāciju un marķēt iekārtu ar CE zīmi, nepieciešams riska izvērtējums

Tehniskās dokumentāCijas izvērtējums

Direktīva 2006/42 “Par mašīnām” (MK not. Nr.195) ārpus IV pielikuma mašīnu tehniskās dokumentācijas izvērtēšana, kas nepieciešama EK Atbilstības Deklarācijas noformēšanai un mašīnas marķēšanai ar CE zīmi

Kontakti

Galvenais eksperts

Ilmārs Zaķis

Sertifikācijas eksperts

Ainārs Iesavs

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!