Zemkopības ministrija ir izstrādājusi jaunu pasākumu katalogu rīcībai neatbilstību un pārkāpumu gadījumos bioloģiskās lauksaimniecības jomā

Август 2, 2023

Ievērojot to, ka 2022. gadā stājās spēkā Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu Nr. 834/2007 (turpmāk – Regula 2018/848), šobrīd tiek izstrādāts Bioloģiskās lauksaimniecības likums, uz kura pamata tiks pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi par uzraudzību un kontroli bioloģiskās lauksaimniecības jomā.

Līdz jauno normatīvo aktu pieņemšanai spēkā ir Ministru kabineta 2009. gada 10. jūnija noteikumi Nr. 485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”, kuru 1.1 pielikumā noteiktajā neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamo pasākumu katalogā ir dotas atsauces uz Regulu Nr. 834/2018  un Regulu Nr. 889/2008 , kuras ir zaudējušas spēku un aizstātas attiecīgi ar Regulu 2018/848 un Komisijas 2021. gada 15. jūlija Īstenošanas regulu (ES) 2021/1165, ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus. Tāpat ir stājušās spēkā vairākas regulas Regulā 2018/848 noteikto normu īstenošanai.

Ievērojot minēto un lai nodrošinātu atbilstošu Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto normu piemērošanu, Zemkopības ministrija ir izstrādājusi jaunu pasākumu katalogu rīcībai neatbilstību un pārkāpumu gadījumos bioloģiskās lauksaimniecības jomā.

Atbilstoši Zemkopības ministrijas norādījumam,  pasākumu katalogs ir izmantojams kā metodiskais līdzeklis vienveidīgai tiesību normu piemērošanai, savukārt jebkurš kontroles institūcijas veiktās kontroles laikā pieņemtais lēmums pamatojams ar attiecīga normatīvā akta normu.

Ievietots 02.08.2023.

Facebook

ПОЛУЧАТЬ НОВОСТИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!