Transportlīdzekļu pārbūve

Pārbūves rezultātā tiek mainīti traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskie dati, vai konstrukcija un konstruktīvie parametri, kā rezultātā var tikt mainīts traktortehnikas vai tās piekabes lietojuma mērķis un kategorija. Pārbūve ir atļauta bez iepriekšējas saskaņošanas, ievērojot tehnisko normatīvu prasības, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 770 “Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi”

Sazinies ar mums!

Transportlīdzekļu pārbūves atzīšanas norise

1. DOKUMENTĀCIJAS IESNIEGŠANA​

1.Iesniegumu pārbūves novērtēšanai

2.Deklarāciju par pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes piederību

3.Tehnisko informāciju

2. Vienošanās par ekspertīzes laiku un vietu

3. Tehniskā ekspertīze

Veic mērījumus un vērtē atbilstību dokumentācijai un tehniskajām prasībām.

4. Tehniskās ekspertīzes ziņojums un atzinums

Sagatavo ziņojumu divos ekspemplāros, vienu no tiem nodod transportlīdzekļu īpašniekam. Uz ziņojuma pamata izsniedz otrās kategorijas pārbūves atzinumu.

Kontakti

Inspicēšanas eksperts

Kalvis Priede

STC laboratorijas vadītājs, Inspicēšanas eksperts

Andris Circenis

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!