Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija Latvijā

Bioloģiskā lauksaimniecība ir vienota lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas sistēma, kas nodrošina optimālu savstarpēji saistītu ekosistēmas elementu-augsnes, augu, dzīvnieku un cilvēku veselīgu un auglīgu pastāvēšanu.

Sazinies ar mums!

Pakalpojumi

Ražošanas uzņēmumu sertifikācija

Augkopība, savvaļas augu vākšana, lopkopība, biškopība, akvakultūra, mēslošanas līdzekļi

Pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumu sertifikācija

Pirmapstrāde, fasēšana, uzglabāšana, piena transportēšana un savākšana, pārstrāde, tirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana

Produktu imports no trešām valstīm

Ievedot produktus no valstīm, kas neatrodas Eiropas Savienībā

Bioloģisko produktu marķēšana

Marķējuma noformēšana

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas

Pārtikas kvalitātes shēmas, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība

pārskats par bioloģisko lauksaimniecību

Informācija par iepriekšējā gadā bioloģiskās lauksaimniecības kontrolei pakļauto platību, audzētajām kultūrām, augu un dzīvnieku izcelsmes produkciju, saražotās, pārdotās un izlietotās produkcijas apjomu.

svarīga informācija

Izmaiņas normatīvajos aktos, sertifikācijas kārtībā

pakalpojumu cenas

Pakalpojumu cenas

Kontakti

Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā sektors

Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā galvenā eksperte (ražošana)

Vija Rāka

Bioloģiskās lauksaimniecības Latvijā galvenā eksperte (pārstrāde)

Daiga Tukiša

Sazinies ar mums

Piesakies 160 stundu kursiem "Bioloģiskās lauksaimniecības pamati"

Pēc pieteikšanās mēs ar Jums sazināsimies, lai informētu par tālākajām darbībām!